Archive for the ‘ SecondLife ’ Category

Second Life – learning as in 1927?

Second Life has been described as a taste of what the future online socialization will be. But does that mean that the door to future distance education is open to explore… The question concerning potential differences in pedagogy for online learning environment and traditional campus education appears; Why are we trying to build ordinary classrooms in a virtual environment? Aren’t we supposed to find new innovative educational ways when new Medias are emerging? If not the pedagogical thoughts are developed in the same pace as the technique will all new virtual meeting places only fill the gap already filled by the telephone.

1927 was the year of the Swedish school reform “Enhetsskolan” – open and free for all.

(Arkivpost, kopia på inlägg på bloggen The Swedish Learning Space, Online EDUCA 2007:
(http://swedishlearningspace.wordpress.com/2007/11/28/second-life-–-learning-as-in-1927/))

Annonser

Second Life är inte den yngre generationens second choice

I en Google TechTalk-film från 2006 ger Linden Lab några intressanta fakta om invånarna i Second Life.

Bland annat är:

  • 75% av användarna är från USA, med Storbritannien näst största ursprungsland.
  • Könen är jämt representerade; 43% kvinnor
  • 75% av användarna gör av med pengar och 25% är säljare.
  • Medelåldern är 32 och medianåldern 36 år

Framförallt får medelåldern mig att fundera. World Internet Institute (via metro) påstår att var tredje ung tjej har en blogg och i deras rapport ”Svenskarna och Internet 2008” kan man se att andelen som har en egen blogg och läser andras bloggar och/eller är medlem i en webbcommunity är betydligt större än i åldersgruppen 26-30 respektive 31-35 år.

Visst är det så att de som läser på högskolan blir äldre och äldre men jag tror att det måste bli mycket mer direkt i sin kommunikation (som bloggar och communities) för att slå lika stort. Hindret som jag ser det är avataren – för mycket fokus läggs på avataren, mer skulle läggas på andra kommunikationsvägar, egna utrymmen, forum etc… men det kanske är för mycket businessfokus på Second Life för det.

För övrigt: World of Warcraft har alldeles säkert en liknande medelålder samt en åldersgräns på 13år för att ens få spela, men diskussionen om det är ett bra forum för lärande är inte närmelsevis så stor som i Second Life. Trots ekonomi, samarbete, socialisation m.m. Det kostar pengar, men det gör lärosätenas Second life miljöer också.

Inspiration ifrån: http://www.secretlair.com/index.php?/clickableculture/entry/second_life_stats_expanded_early_2006/

Buzz-faktorn minskar kring Second Life

Jag hör allt färre som engagerat pratar om Second Life som lärande miljö/lärplattform. Det är fortfarande många univertsitet som testar och förlägger sina (ofta lekfullare) kurser dit. Och visst finns direkta fördelar inom t.ex. språkämnen och olika ämnen med fokus kring (digital) socialisation. Det finns också hyfsade exempel på kurser med historiska inslag där man byggt upp miljöer m.m. (att man sedan kan flyga därifrån är väl en annan femma).

Jag hävdade aningen provokativt på Online Educa 2007 att Second Life inte tillförde så värst mycket (http://swedishlearningspace.wordpress.com/2007/11/28/second-life-–-learning-as-in-1927/) och kanske visar det sig att det stämmer. Helt säkert är i alla fall att lärmiljön blir mer engagerande om kursdeltagarna får vara med och skapa kursen. Då kan de som vill vara med och bygga milljöer, konstuera t.ex. en hjärna där man vandrar runt bland synapser i kognitionsvetenskap, visualiserar genusperspektiv i antiken eller dansar salsa i spanska undervisningen (med spansktalande). Men först måste verktyget bli mycket mer användarvänligt, annars blir det en lekplats för redan frälsta – som det är idag.

Annonser