Arkiv för juni, 2011

Myndighetsöversyn för högskolemyndigheterna (igen)

I morse, 9/6, beslutades att Högskoleverket och Verket för högskoleservice samt Internationella programkontorets uppdrag fördelas på två helt nya myndigheter. En av de nya myndigheterna ska ansvara för det som Högskoleverekts utverderingsavdelning, juridiska avdelning och till största del, analysavdelning gör. Till denna myndighet kommer administrativt stöd (och information och IT) finnas kvar. Uppdraget har tilldelats en utredare som ska genomföra den organisatoriska förändringen senast 2013.

Pressmeddelande: http://regeringen.se/sb/d/14062/a/170468

Annonser
Annonser