Arkiv för april, 2011

Förslag på standard för att beskriva utbildningar

I dagarna skickades EMIL-standarden ut på remiss. EMIL står för Education Information Markup Language och är ett förslag på stan-dard för vad utbildningar ska märkas upp med för att de ska pre-senteras på bästa sätt i olika webbtjänster. Bakom förslaget står en teknisk kommitté på Swedish Standards Institute (SIS) bestående av representanter från Högskoleverket, Skolverket, VHS, Folkhögskolornas informationstjänst, YH-myndigheten, Arbetsförmedlingen, Studentum och Metro. Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill SIS ha dina förslag på förändringar senast den 23 maj. Förslag skickas till Åsa Wallström, asa.wallstrom@sis.se.

Nyheter&debatt . Nummer 3 . 2011 .

Annonser
Annonser