Arkiv för november, 2008

Sveriges största studentstad är… nätet!


 1. Nätuniversitetet har 77 000 studenter
 2. Göteborg har 60 000 studenter
 3. Stockholm har 55 000 studenter
 4. Lund har 42 500 studenter
 5. Uppsala har 39 100 studenter
 6. Umeå har 29 000 studenter
 7. Linköping har 27 500 studenter

Det är viktigt att den it-stödda utbildningen håller hög kvalitet – den berör många!

Siffror från 2006 och 2007. Källa IQSTUDENT NR 4 2007 och NSHU:s presentation vid Märkmöte 2007-11-13

Annonser

Det viktigaste i kurser som är helt webbaserade är..


 
…som Gilly Salmon redan skrivit i sin bok E-tivities – The Key to Active Online Learning, är att kursen och innehållet:

 1. presenteras på motiverande sätt, med en utmaning,
 2. uppgift eller problem, att studenterna måste göra någonting, inte bara lyssna,
 3. att de deltar i diskussioner och i kursutformning,
 4. att de får återkoppling från gruppen och från läraren,
 5. och att det finns en läroplan och instruktioner för vad som ska göras och vad de förväntas delta i.

Källa: Gilly Salmon, Kogan Page, 2002, ISBN 0-7494-3686-7, http://www.atimod.com/e-tivities/intro.shtml

Universities on demand?

 

I really like all the social applications and services available on the web right now, particularly those with geo-tagging features. In fact, I can’t wait for the wireless network infrastructures to really match the handheld services.

But what implications do they have on learning? When able to access every bit of information when needed, will the need of remembering, planning and preparation be less important? And these are skills that are highly appreciated in today’s working life. Instead it’ll be more useful to know were to find, how to search and how to connect and combine different types of information. Do we all need to have knowledge in how the systems work or are we to experience more refined and easy ways to use search- and categorize-tools in the future?

Handheld applications makes it possible to give learners what they want when they need it. To use real life situations instead of simulations. But this demands a lot of new competences for a teacher. We are already at a stage where learning material creation and maintenance together with Meta-tagging is discussed regularly. The delivery and infrastructural issues are next up. In the corporate world we’ve already seen Electronic Performance Support Systems (EPSS) trying to solve the need of information on-demand. But is this something for the universities to adopt? Isn’t rather the Universities task to care for reflection, theory making and analyzing as drivers for learning?

Written for the Knowledge Foundations blog: 21st Century Skills in Teaching.

Kognitiv koordination – eller varför människan aldrig kan ersättas av ett system

Alla frågor ska kunna besvaras genom att besöka våra webbsidor, alla ärenden ska kunna utföras via webben. Men så länge man tror att systemet och olika komplexa metoder för ”frågor & svar” ska hjälpa de användare som stöter på problem är man fel ute.

Det är alltid lättare att fråga en människa eftersom vi tolkar frågan och sätter den i sitt sammanhang (vart i processenden som frågar befinner sig). Ett system kan aldrig ersätta den kognitiva koordination som ständigt pågår när två människor samtalar.

Vad ska man då göra? Det gäller att göra det bästa av situationen. Utgå ifrån systemet, vad det erbjuder och vilka begränsningar det det har och försök sedan att kartlägga dina användare. Använd all data du har om dina användare, vilka problem de brukar ha etc och koppla samman dessa mot systemets begränsningar. Låna tankar från Electronic Performance Support Systems och krydda med lite målgruppstänk.

E-competence for teachers – not only technical know-how

When discussing the need of e-skilled tutors and teachers it’s important not only to mention practical skills and how to handle all the new communication tools. It’s equally important to stress theoretical and legal issues. If we’re looking to the whole web sphere it’s obvious that the copyright-debate taken much of the attention so far. However, for those engaged in teaching there are other important issues too. Source evaluation, understanding about how to find information on the Internet, knowledge about behaviours and identity and of course pedagogy, the idea how to teach and how we learn in a digital environment, are all examples of skills that can help increase the quality of the course.

Identities are particularly interesting in education in virtual worlds, in communities and on blogs. Anonymity, role playing etc, is very important things to know about for future teachers (in teacher education) but can surely also be used for pedagogical purposes. It’s important to really make use of the possibilities that the social tools gives us and not just use the web for one-way communication. Don’t just post video clips, sound files and text, engage in real active discussions. I’d say that the most important e-competence for e-learning teachers is to be familiar with socio-cultural learning theories, to know that the web actually can motivate and meet the learners at their premises.

Written for the Knowledge Foundations blog: 21st Century Skills in Teaching. Based on my Swedish blog-post E-kompetens för högskolelärare.

Annonser