Arkiv för juli, 2010

Distansutbildning – billigt men dåligt?

Jonathan Wolff lyfter i denna artikel ett varnande finger för alla programstudenter på distans. Han menar att de riskerar att bli en andra klassens akademiker och att arbetsgivarna inte kommer värdera de med examen från en utbildning på distans lika högt som en från en traditionell skola.

Jag kan till viss del hålla med om att faran finns. Och att det är upp till nationella kvalitetsgranskande organisationer och studenterna själva att visa på motsatsen. För en distansstudent krävs det kanske än mer att visa på goda studieresultat, andra initiativ vid sidan om studierna som t.ex. arbete, sociala eller politiska engagemang eller varför inte resor och boende utomlands?

Jag tror det är bra om Högskoleverket uppmärksammar dessa farhågor med punktinsatser som mäter och jämför kvalitet mellan likvärdiga kurser helt på distans och på campus. Med samma metod som för övriga kvalitetsutvärdering (även om den är omtvistad).

Ja och länken till artikeln hittar ni här (tack Anna Lundh): http://www.guardian.co.uk/education/2010/jul/06/distance-learning-higher-education