Arkiv för juni, 2009

Nomadic learning eller det livslånga lärandet


Den senaste tiden har jag snubblat över begreppet Nomadic learning några gånger. Vad betyder då det? Jo det verkar vara ett begrepp för att indikera studenters lärande när de byter lärmiljö, avsändare eller media under sin lärprocess. Men det används också när man pratar om lärprocesser undertiden man är på resande fot t.ex. när man arbetar och pendlar till jobbet. Det tredje sammanhanget som begreppet dyker upp i är när studenterna/användarna arbetar mot något system utanför sitt kontor. Kort sagt: lärande i olika miljöer, på olika plattformar, i olika medier och med olika avsändare. Låter inte det som allt vi gör? Vi läser på tunnelbanan, vi lyssnar på en podcast, vi kopplar upp oss mot företagets system från sommarhuset etc.

Tillsvidare tror jag begreppet har störst värde som teknisk term, t.ex. då man vill göra sitt material tillgängligt för olika kontexter. Så att studenterna kan ta del av materialet på det sätt som passar dem bäst. För tillfället.

Mer it ger bättre mattematik kunskaper

OECD studien ”Beyond textbooks”,med Jan Hylen från Metamatrix i spetsen, visar på ett samband mellan användningen av datorer och kunskaper i matematik (som svenska elever blir allt sämre i).  Jan föreslår fyra insatser för att förbättra situationen; två för att ändra inställningen till datorn dels i undervisningen och för hemarbete och satsningar på kompetensutveckling och FoU. Läs Jans egna artikel på Newsmill.

Microsoft surface, drömmen för ett grupprum

Tänk om man kunde boka ett grupprum på högskolebiblioteket med ett Microsoft surface-bord. För ingenjörsutbildningar, grafiska utbildningar. Eller om det fanns i laborationssalar på läkarlinjen eller sjuksköterskeutbildningarna. Grupparbete med handledning på distans…

Ja, Microsoft surface triggar verkligen fantasierna. Men det är enklast att se fördelarna när man vill dela filer med varandra…

http://www.microsoft.com/surface/

Har du råd att vara uppkopplad i sommar?

Eller: Kan man förlägga sina sommarkurstudier till sitt analoga sommarhus? DN har gjort en checklista för hur man håller koll på sina kostnader och jämförst pris på mobila uppkopplingar utomlands. En egen prisjämförelse görs t.ex. på Post- och telestyrelsens webbplats ”Telepriskollen”.

Länkar:

IT får inte bli en klassfråga!

Dataföreningens projekt eMedborgaren kanske är ett av de ambitiösaste e-learning projektet jag sett. Enligt Dataföreningen saknas grundläggande IT-kunskaper hos ca 2 miljoner människor i Sverige. Med eMedborgaren och eMedarbetaren och dess två delar eUtbildning och eCertifiering vill Dataföreningen utbilda och framförallt validera våra IT-kunskaper. Upplägget är ambitiöst; 14 delar med alltifrån E-post till IT-säkerhet. Det ser helt klart bra ut!

Men för att inte IT ska bli en klassfråga måste skolan ta sitt ansvar för att dessa kunskaper finns. Att eleverna får testa på, göra om och göra rätt. Både leka och öva. Bort med datorkunskap på schemat – in med datorn i alla andra ämnen. Låt datorerna utnyttjas på rasterna och håltimmar, tillåt både livligare miljöer och lugna rum. Detta ställer såklart höga krav på lärarnas IT-medvetenhet. Mobbing, trakasserier m.m. måste informeras bort – men det får inte bli lättare att förbjuda än att handskas med problemen. Då får det inte bli som med de tjänstebeskrivningar för IT-pedagoger på grundsskolan som jag har sett: där administrativa göromål som kontakta vikarier, byta toner i skrivaren, underhålla elevregister m.m. i praktiken innehåller.

I’ve spent 4:45 minutes watching Michael Wesch…


…and it was well invested time: a vast reality check of the situation in the classrooms at the Universities today. But is there no solution? Can nothing be done? The students are answering it themselves… by choosing e-learning courses instead of those trapped in a classroom (that’s how the students feel).

Jämförelse av LCMS:er

Jag har glömt tipsa om Brandon-Halls årliga (?) genomgång av LCMS:er (Learning Content Managment Systems). De går igenom och jämför 35 st system, bra att ha inför en upphandling eller i en förstudie. 

Mer information och nedladdning/köp här: