Archive for the ‘ sökverktyg ’ Category

Förslag på standard för att beskriva utbildningar

I dagarna skickades EMIL-standarden ut på remiss. EMIL står för Education Information Markup Language och är ett förslag på stan-dard för vad utbildningar ska märkas upp med för att de ska pre-senteras på bästa sätt i olika webbtjänster. Bakom förslaget står en teknisk kommitté på Swedish Standards Institute (SIS) bestående av representanter från Högskoleverket, Skolverket, VHS, Folkhögskolornas informationstjänst, YH-myndigheten, Arbetsförmedlingen, Studentum och Metro. Om du vill påverka innehållet i den kommande standarden vill SIS ha dina förslag på förändringar senast den 23 maj. Förslag skickas till Åsa Wallström, asa.wallstrom@sis.se.

Nyheter&debatt . Nummer 3 . 2011 .

Annonser

Nätuniversitetets sökmotor borta – motsvarande funktionalitet på studera.nu?

I februari 2010 lanserades ett nytt gränssnitt för ”hitta utbildning” på studera.nu med utökad funktionalitet för att söka ut distanskurser ur databasen med utbildningstillfällen. Således finns ingen anledning att fortsätta med den före detta ”hitta utbildning”-fuktionen från Nätuniversitetet (som avvecklats).

Detta dokument syftar till att dokumentera de båda ”hitta utbildnings”-funktionernas möjligheter att söka ut distanskurser och kartlägga om det finns några skillnader i urval dem emellan. Dokumentet syftar inte till att lägga några värderingar utan bara illustrera de skillnader som fanns i mars 2010 för att användas som diskussionsmaterial. Framförallt inför kommande förändringar på utbildnignsdatabasområdet: VHS nya webbplats för anmälan till högre studier, se deras sällan uppdaterade utvecklingsblogg, studera.nu:s planer att göra en funktion för att jämför utbildningsområden m.m..

Här finns det PM som visar skillnaderna mellan Nätuniversitetets utbildningssök och studera.nu:s utbildningssök.

Databaser, databaser

Möjligheterna att samla ihop, kategorisera för att sprida, tillgängligöra… Många är argumenten till alla de databaser med olika inriktning som finns idag, och som kommer tas fram i framtiden.  Sveriges Kommuner och landsting är senast i raden av databaser som ska hjälpa till att göra ett medvetet val, för att kunna skilja ut och jämföra, gymnasier i detta fall.

Problemet är att det blir ett för snabbt medium, för lätt att plocka fram en kategori och jämföra två skolor. De underliggande problemen syns inte. Har de blivit bedömda likvärdigt, har de tolkat kriterierna likvärdigt (om de själva levererar in fakta). I SKL:s fall är det inte så många data man kan plocka fram för respektive skola (index för genomströmmning, betyg och behörighet). Så de bakomliggande problemen kanske inte är så stora i det här exemplet, poängen är i alla fall att man missar diskussionen – varför skiljer de sig, finns det andra faktorer som påverkar resultatet etc etc

Här finns registret(databasen): http://130.28.2.87/default.aspx

Sökbeteende som planeringsverktyg?

Att samhället och Internet hör ihop bekräftas av att man tror sig kunna avslöja kommande influensaepidemier genom att analysera sökord och sökbeteende (IT i Vården, 2008-06-04). Detta vet förstås inte bara Svenska forskare, Google har redan försett värden med en bra källa till trendspaning: Google insights (http://www.google.com/insights/search/). Det är ganska svårt att specificera sin sökning (då måste man ju veta vad man letar efter), men för att kartlägga vad som är hett just nu är det oslagbart.  Nu finns alltså itne bara snackisar utan sökisar. De senaste 30 dagarna har världens sökisar varit: 1. Sarah Palin, 2. large hadron collider och 3.Google Chrome.

Annonser