Archive for the ‘ upphovsrätt ’ Category

E-boken – boken som aldrig blir klar?

Marknaden för e-böcker går trögt, enligt en studie gjord av Svenska Förläggareföreningen  tillsammans med Netopia utgör digitala böcker endast 1,4% av försäljningen av böcker. Längst fram har läromedel (tänk bara animerade illustrationer från geografiboken från högstadiet!) och böcker skrivna för att användas av studenter i undervisningen kommit. Kanske för att det redan funnits en tradition av digitalt publicerade artiklar från olika tidskrifter som publicerar forskningsresultat. Att publicera sig har länge varit forskarens sätt att utmärka sig – och i många fall helt avgörande i arbetet med sina doktorsavhandlingar. I och med att forskarna är just forskare i första hand och inte författare (och att det i många artiklar är flera författare) har underlättat det digitala distributionssättet – det viktigaste är att få spridning och bli citerad.

Jag läser just nu Loretta Napoleonis bok Made in China. Boken går igenom så många exempel som slutsatser dras ut av och författaren står oemotsagd. Denna bok är ett inlägg i den (national)politisk-ekonomiska debatten och som debatt inlägg skulle den må bra av att opponeras på – av andra författare.

Jag erkänner, läsplatta eller inte, har jag svårt att föredra en e-bok framför en i papper. Rapporter däremot (och sådana som inte behöver läsas från pärm till pärm) läser jag på skärmen. Men i Napoleonis bok skulle jag vilja ha ett digitalt komplement en fortsatt diskussion där författaren är redaktör och där de diskuterande rösterna är andra böcker som kommenteras utförligare av författaren.

Jag tänker, och det är slutsatsen i detta inlägg, att det mervärde e-boken kan ge är just att den kan ändras löpande. Att argumenten kan förklaras noggrannare om det behövs och poängerna göras tydligare. För att länka till relaterade videoklipp (tal av politiker etc), intervjuer och filmer tror jag är för svårt upphovsrättsligt – även om det är en kul idé.

Referenser:

http://forlaggare.se/media/40453/svenska%20inneh%C3%A5llstj%C3%A4nster%20i%20den%20digitala%20ekonomin.pdf

 

Annonser

www.legalahandboken.netuniversity.se

Många har frågat efter den Legala handboken efter det att Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) lades ner. Jag har därför lagt upp en kopia  här. Den version son ligger uppe här är kopierad i sin helhet, därför kan det vara så att länkar inte fungerar t.ex. till ordlistan. Länk till ordlistan finns här.

Legala handbokens rättigheter innehas av NSHU och författarna, 2003.

Upphovsrätt, upphovsrätt och lärarundantag

Nätuniversitethade en gång i tiden en webbplats för upphovsrättsliga frågor, Legala handboken, som visade sig för svår att hålla underhålla. Ingen vågade svara på de svåra frågorna… Sedan något år har JISC finansierad Web2rights-projektet med en liknande tanke. Och nu ger sig stiftelsenFakultetskurser (samarbetar med Juridiska institutionen på Stockholms universitet) in i debatten med ett avgiftsbelagt seminarum: Juridiken kring e-lärande. Kanske är vi på väg mot klarhet i de juridiska frågorna nu? Eller hur har utvecklingen gått på Högskolan Dalarna?

Länkar:

Annonser