Arkiv för november, 2009

Beyond visualization

Visualisering eller informationsgrafik är ett effektivt sätt att förklara komplexa data. I tidningssammanhang har detta utnyttjas sedan 1861 och Londontidningen The Daily Courants grafik över Napoleons misslyckade marsch mot Moskva (se Wikipedia artiklar om The Daily Courant, och Infographics).

På webben ges informationsgrafiken nya möjligheter. Grafiken kan vara interaktiv som i Skolverkets ypperliga exempel där det Svenska skolsystemet presenteras. Men man kan också låta besökarna själva styra över vilka data som ska visualiseras, DN.factlab är ett bra exempel.

Trenden inom skolområdet är att eleverna (och kanske snarare deras föräldrar) ska kunna jämföra skolor mot varandra, se t.ex. skolverket, Nacka kommuns jamforaren. Återstår att se om det går att göra inför valet av högskolestudier, där det ofta är ett komplexare val: behörighetskrav, framtida arbetsmarknad, studentbostäder m.m. torde vara intressanta faktorer i valet av en utbildning.

E-delegationen uppdaterar Vägledningen 24-timmarswebben

Jag vet inte om jag är hopplöst efter. Jag visste inte ensa att E-delegationen hade en egen webbplats. Det börjag f.ö. många delegationer få, se Delegationen för Jämställdhet i högskolan t.ex. Jag tycker i alla fall det är bra att E-delegationen ska revidera Verva:s gamla klassiker 24-timmarswebben för att passa kraven i WCAG 2.0. Motivet är att:

”Att anpassa tjänster och information efter användarnas behov ställer krav på myndigheterna i fråga om e-inkludering. Delegationen ska därför utveckla Vägledningen 24-timmarswebben. Denna ska anpassas till kraven i WCAG 2.0.” – En strategi för tredje generationens e-förvaltning (SOU 2009:86) s.12-13

Vägledningen 24-timmarswebben har sedan arbetet startade styrt mycket av utvecklingen av offentliga webbplatser.

Är Sverige ett jämställt land?

Könsfördelning inom förskola, grundskola, gymnasium och högskola. (Procent, Kvinnor Män)

Personal inom kommunal förskola samt skolbarnomsorg (2007)

Dagbarnvårdare 100 – 0
Förskollärare 96 – 4
Barnskötare 94 – 6
Arbetsledare förskola 90 – 10
Fritidspedagog 77 –  23

Totalt förskola 93 –  7

Lärare och skolledare i grundskola och gymnasium (2007)

Grundskollärare 75 – 25
Gymnasielärare 50 – 50

Totalt lärare 68 – 32

Skolledare grundskola 64 – 36
Skolledare gymnasium 42 – 58

Totalt skolledare 59 – 41

Personal vid universitetet och högskolor (2007)

Adjunkt 56 – 44
Forskarstuderande 50 – 50
Forskarassistent 41 – 59
Lektor 38 – 62
Professor 18 – 82

Källa: SCB g.m. Sundsvalls tidning

Tur då att regeringen satsar 25 miljoner på insatser för en jämställd högskola (hur mycket satsas inom övriga skolan?). Först ut är Lunds universitet (1,7 mkr), Linneuniversitetet (1,3 mkr) och KTH (1,665 mkr).

PrtScr

Tänkte bara tipsa om ett litet program som gör arbetet med manualer, gränssnittsutveckling och bugg-rapportering så mycket enklare (och roligare). PrtScr har funnits ett tag, det bara jag som inte installerat det förrens nu (eftersom funktionen redan finns i Windows) http://www.fiastarta.com/PrtScr/. Genialt i sin enkelhet. Välj vad på skärmen som ska vara med på bilden, välj hur det ska sparas eller om du vill editera bilden direkt.