Arkiv för februari, 2009

Social Learning = sociokulturellt lärande med IT-stöd?


Internet var för mig redan från början ett socialt media. Mirc, ICQ och de första hemsidorna användes för att interagera med andra människor, redan bekanta eller nya. Men först med ”web 2.0” slog de sociala delarna igenom med full kraft, med samma möjligheter till grafisk kommunikation som tidigare bara envägswebbsidorna kunnat göra. Tekniken har också blivit lättare, kompetens bland användarna ökat och fler har fått tillgång till Internet. Nu kan vi använda de social verktyget för det efterfrågade lärandet.

C4LPT learning network har skrivit en guide till vad Social Learning är. Den ger en snabb historisk inblick och konkreta tips. Finns här:
http://www.c4lpt.net/pg/pages/view/296/

Annonser
Annonser