Archive for the ‘ Socialt lärande ’ Category

Kvalitet är ett mått på kundnöjdhet

Vad som är kvalitet definieras av användare och beställare av en vara eller tjänst. Användarens kvalitet på en utbildning är således dels vad studenterna upplever att det lärt sig och hur väl utbildningen leder till deras mål. Två faktorer som dels är individuellt skiljda och som dels kan påverkas av läraren/leverantören innan och under utbildningens gång. En student med höga förväntningar ställer högre krav och blir lättare missnöjd. Beställarens kvalitetsbegrepp kan skilja sig mot användarnas. I högre utbildning är det viktigt att teoretisk kunskap förmedlas och att studenterna får ett förändrat tankesätt. Det kanske inte fanns med i studernas förväntningar.  Att tydligt förmedla lärandemålen och helst revidera dem om studenterna tycker helt annorlunda kan ge alla samma målbild.

Support och helpdesk slits inte ofta mellan två olika krav: effektivitet och kundnöjdhet. Lägg då till att jag menar att kundnöjdhet är samma sak som kvalitet i kundens ögon. Förhoppningsvis har ledningen samma mått på kvalitet och då blir det viktigare än effektivitet, men det är en annan diskussion. Hur supporten tar samtalet, hur de bemöter kunden, hur de visar tjänstvillighet, empati, förståelse etc. (samtalsteknik) står för 70% av kundens kvalitetsupplevelse. Resterande 30% baseras på vad svaret innehöll (fakta).

Annonser

Korea och Japan satsar på robotlärare?

Mashable skriver om ett koreanskt projekt där 44 miljoner USD satsas på robotlärare för småskolan. Japanerna siktar in sig på lite äldre elever som ni kan se på filmen här. Trots vissa direkta fördelar som projektor i pannan, kan robotlärarna ersätta en riktig lärare?

Läs mer i Masables artikel.

2010-års trender: top 5

Det här tror jag att det kommer snackas mycket om (och förhoppningsvis också hända en del inom) under 2010:

  1. Mobilt lärande: under året kommer antalet smartphones med iPhone, Android eller Microsoft att explodera. Så mycket att lärobjekt tänkta att konsumeras i sin smartphone tillverkas. Den första lärplattformen med synkroniseringsstöd för iPhone och Android kommer och studenterna blir än mer uppkopplade – hela dygnet. Bara det att det nu blir ännu lättare att kolla källor och annat under diskussioner, föreläsningar kommer påverka hur studenterna arbetar.
  2. Individuell anpassning av lärandet: jag tror vi får se fler sociala lärmiljöer och digitala mötesplatser där studenterna deltar på sina egna villkor – och där lärarna anpassar sitt material till vad gruppen och individerna behöver. Mindre förinspelade föreläsningar och mer gruppuppgifter/praktiska exempel som i efterhand kopplas till teorier. Genomförda i virtuella grupper på lärosätets lärplattform (eller någon annan stans på internet).
  3. Portfolios eller personliga lärmiljöer: det kommer bli vanligare att studenterna samlar allt sitt arbete i en kurs eller under utbildning på ett ställe – en blogg, wiki eller community-presentation. Deras dokumentation, reflektion och skriftliga examina finns samlat och lärarna kan bedöma och följa studentens kunskapsutveckling (Constructive alignment i sin tydligaste form)
  4. Det livslånga lärandet ger större avtryck i CV och skolarbete. Källorna till att verkligen tillägna sig ny kunskap ökar och förbättras på webben. Vi kommer se att fler människor lär sig språk (viktig merit i många yrken) utan att ha genomgått formella språkstudier (se Live Mocha). Vi vänjer oss vid att få material gratis (skulle kunna vara en egen punkt).
  5. Nätverkandet fortsätter att öka: vi kommer att vara aktiva i många olika sociala nätverk för olika ändamål. Vi fortsätter hålla kontakten med studiekamrater (vi går aldrig ut skolan), tidigare arbetskollegor och vänner.

I övrigt spås 3D slå igenom för både skärmar och kameror (för personligt bruk). I företagsvärlden har man pratat hela 2009 om cloud computing – något som kanske slår igenom inom högskolan också. Det vore förnämligt om högskolorna tillhandahöll officeprogram och annat vi webben.
Några länkar för andras listor:

Microsoft surface, drömmen för ett grupprum

Tänk om man kunde boka ett grupprum på högskolebiblioteket med ett Microsoft surface-bord. För ingenjörsutbildningar, grafiska utbildningar. Eller om det fanns i laborationssalar på läkarlinjen eller sjuksköterskeutbildningarna. Grupparbete med handledning på distans…

Ja, Microsoft surface triggar verkligen fantasierna. Men det är enklast att se fördelarna när man vill dela filer med varandra…

http://www.microsoft.com/surface/

Social Learning = sociokulturellt lärande med IT-stöd?


Internet var för mig redan från början ett socialt media. Mirc, ICQ och de första hemsidorna användes för att interagera med andra människor, redan bekanta eller nya. Men först med ”web 2.0” slog de sociala delarna igenom med full kraft, med samma möjligheter till grafisk kommunikation som tidigare bara envägswebbsidorna kunnat göra. Tekniken har också blivit lättare, kompetens bland användarna ökat och fler har fått tillgång till Internet. Nu kan vi använda de social verktyget för det efterfrågade lärandet.

C4LPT learning network har skrivit en guide till vad Social Learning är. Den ger en snabb historisk inblick och konkreta tips. Finns här:
http://www.c4lpt.net/pg/pages/view/296/

Annonser