Archive for the ‘ Uncategorized ’ Category

Myndighetsöversyn för högskolemyndigheterna (igen)

I morse, 9/6, beslutades att Högskoleverket och Verket för högskoleservice samt Internationella programkontorets uppdrag fördelas på två helt nya myndigheter. En av de nya myndigheterna ska ansvara för det som Högskoleverekts utverderingsavdelning, juridiska avdelning och till största del, analysavdelning gör. Till denna myndighet kommer administrativt stöd (och information och IT) finnas kvar. Uppdraget har tilldelats en utredare som ska genomföra den organisatoriska förändringen senast 2013.

Pressmeddelande: http://regeringen.se/sb/d/14062/a/170468

Annonser

Bara information i PDF – ett lagbrott?

I Australien fundera man på om det är olagligt att bara publicera informations som PDF eftersom det inte anses tillgängligt. Ett brott enligt diskrimineringslagen alltså.

http://webpublishing.agimo.gov.au/PDF_Accessibility_Review

Och visst är det så att det mesta som förpackas i en PDF även går att leverera som HTML, så varför gör man det bara inte? För att visa att det egentligen är en trycksak? För att verkligen veta hur det kommer se ut när besökarna trycker på printknappen?

Den semantiska webben är pedgogik för IT-system.

Med Manu Sporny, President/CEO Digital Bazaar, Inc

Annonser