Arkiv för december, 2009

Är informationsavdelningen överflödig i en webb 2.0. organisation?

Jag tycker det är kul med företag som verkligen går in för att använda sig av populära sociala webbtjänster. Nasa:s alla tjänster eller Govfresh som samlar alla sociala webbaktiviteter från den Amerikanska regeringen. Eller Dell som hävdar att de sålt för 3 miljoner dollar på Twitter (genom Twitterexklusiva erbjudanden).

Sedan kom nyheten om att KK-stiftelsen i stort avvecklar sin informationsavdelning, och jag började fundera. Troligtvis upphör inte KK-stiftelsen med att försöka nå ut och påverka och sprida sina initiativ. Det är nog bara andra som ska göra det. Nå ut via andra kanaler och medier. Anställda med andra huvuduppgifter än information förväntas ändå göra sin röst hörd (och nu pratar jag inte längre om KK-stiftelsen, vars incitament för mig är helt okänt). Betyder det att kommunikationsvetenskap är en e-kompetens som vi förväntas behärska? Och vem ska stå för strategin? IT-avdelningen?

Jag tror att de unga vuxna som nu träder in på arbetsmarknaden verkligen är uppkopplade dygnet runt. Hur många stänger av sin mobiltelefon på natten? Att kolla sin e-post på bussen till jobbet är att komma väl förbered – att redan ha gjort prioriteringarna innan arbetsdagen börjar. Och finns inget brådskande, så kan dagen inledas med att jobba på ett café utanför kontorets väggar. Vore det inte en dröm att alltid få arbeta i de miljöer som känns kreativa? Det är ingen teknisk omöjlighet utan en organisatorisk.

 Men, och åter till ämnet, kan denna ständiga awareness och spridning ersätta den taktiska, eftertänksamma kommunikation som informationsavdelningarna står för? Jag tror inte det, men jag tror att informationsavdelningarna ska leda och uppmuntra utvecklingen – då kan de ta en strategisk roll.

Annonser

Mockups – ett gratisverktyg!

Balsamiq Mockups (http://www.balsamiq.com/) är ett mycket enkelt verktyg för att göra webbplatsskisser. Genom att drag and drop olika boxar och funktioner ritar du en skiss som verkligen bara visar deet nödvändigaste i layout väg och inte ”lurar” in dem som du visar den för att bedöma t.ex. färger. Demonstrationens diskussion stannar där den är tänkt att föras.

Mindmapping – tips på gratis verktyg!

Skärmdump

FreeMind är ett gratisprogram för att tillverka mindmaps. Det finns många program på marknaden som kostar pengar och några som är webbaserade – men detta är gratis att ladda ner och använda.

Mindmaps används främst för att strukturera upp företeelser som vi vill minnas. Men också för att visualisera hur olika saker hänger ihop. Det kan också användas för att inventera processer eller kompetenser. Kort sagt: användbart till mycket!

YouTube annotations

Med fler och fler sätt att producera video på (mobiltelefoner, webbkameror, digitalkameror, videokameror, skärminspelningsprogram) är YouTube snart det enda verktyg som behövs för att publicera och redigera slutprodukten i.

YouTube annotations är ett mycket fiffigt sätt att lägga in text till filmens ljud och bild.

Kontrollera webbplatsens tillgänglighet – med ett pedagogiskt verktyg!

Att tillgänglighetsanpassa sin webbplats är viktigt. Det är en demokratiskfråga som regleras i lag i till exempel Storbritannien (Disability Discrimination Act). Siffror från”Dansk Center for Tilgængelighed”* visar att så många som 25% av internetanvändarna har någon fprm av funktionsnedsättning.

Många av de verktyg som finns för att kontrollera den tekniska tillgängligheten (kod kvalitet) är svåra att förstå för andra än tekniker. Och tyvärr är det inte teknikerna som driver tillgänlighetsfrågorna. Men det finns ett verktyg som på ett grafiskt och lättförståeligt sätt visar vart felet är och vad felet är: WAVE – web accessibilty evaluation tool.

*Dansk Center for Tilgængelighed avvecklades vid årsskiftet. Tillgänglighet i fastigheter och lokaler flyttades till Statens Byggeforskningsinstitut.

Annonser