Posts Tagged ‘ OECD ’

Mer it ger bättre mattematik kunskaper

OECD studien ”Beyond textbooks”,med Jan Hylen från Metamatrix i spetsen, visar på ett samband mellan användningen av datorer och kunskaper i matematik (som svenska elever blir allt sämre i).  Jan föreslår fyra insatser för att förbättra situationen; två för att ändra inställningen till datorn dels i undervisningen och för hemarbete och satsningar på kompetensutveckling och FoU. Läs Jans egna artikel på Newsmill.

Annonser
Annonser