Posts Tagged ‘ jämställdhet ’

Är Sverige ett jämställt land?

Könsfördelning inom förskola, grundskola, gymnasium och högskola. (Procent, Kvinnor Män)

Personal inom kommunal förskola samt skolbarnomsorg (2007)

Dagbarnvårdare 100 – 0
Förskollärare 96 – 4
Barnskötare 94 – 6
Arbetsledare förskola 90 – 10
Fritidspedagog 77 –  23

Totalt förskola 93 –  7

Lärare och skolledare i grundskola och gymnasium (2007)

Grundskollärare 75 – 25
Gymnasielärare 50 – 50

Totalt lärare 68 – 32

Skolledare grundskola 64 – 36
Skolledare gymnasium 42 – 58

Totalt skolledare 59 – 41

Personal vid universitetet och högskolor (2007)

Adjunkt 56 – 44
Forskarstuderande 50 – 50
Forskarassistent 41 – 59
Lektor 38 – 62
Professor 18 – 82

Källa: SCB g.m. Sundsvalls tidning

Tur då att regeringen satsar 25 miljoner på insatser för en jämställd högskola (hur mycket satsas inom övriga skolan?). Först ut är Lunds universitet (1,7 mkr), Linneuniversitetet (1,3 mkr) och KTH (1,665 mkr).

Annonser
Annonser