Posts Tagged ‘ E-delegationen ’

E-delegationen uppdaterar Vägledningen 24-timmarswebben

Jag vet inte om jag är hopplöst efter. Jag visste inte ensa att E-delegationen hade en egen webbplats. Det börjag f.ö. många delegationer få, se Delegationen för Jämställdhet i högskolan t.ex. Jag tycker i alla fall det är bra att E-delegationen ska revidera Verva:s gamla klassiker 24-timmarswebben för att passa kraven i WCAG 2.0. Motivet är att:

”Att anpassa tjänster och information efter användarnas behov ställer krav på myndigheterna i fråga om e-inkludering. Delegationen ska därför utveckla Vägledningen 24-timmarswebben. Denna ska anpassas till kraven i WCAG 2.0.” – En strategi för tredje generationens e-förvaltning (SOU 2009:86) s.12-13

Vägledningen 24-timmarswebben har sedan arbetet startade styrt mycket av utvecklingen av offentliga webbplatser.

Annonser
Annonser