Posts Tagged ‘ DN ’

Koreaner har bästa förutsättningarna (Sverige på plats nio)

Digital Opportunity Index är telekom- IKT-sektorns statistiska mått på världens länders IT möjligheter, infrastruktur och användning. Det är FN-organet International Telecommunication Union spm står bakom siffrorna. I Syd Korea är alla skolor (elementary and secondary) uppkopplade mot Internet (UNESCO, ICT in Education). Kanske resultatet från den plan för IKT användande som presenterades så tidigt som på nyårstalet av dåvarnde presidenten år 2000.

Som första Europeiska land och på en tredje plats brilljerar Danmark med 36 internetabonnemang per 100:ade invånare. Men det måste ju bero på hur befolkninsgpyramiden ser ut (Sverige har 25). Kanske därför Danskarna är så lyckliga.

Annonser

Kommentar till DN:s kritik mot distansutbildningarnas kvalitet

En ledarartikel i DN kritiserar bristen på student-student interaktion i distanskurser och menar att studenternas kunskapsbildning blir lidande.

Det är förståss ett sakfel att tro att inte kunskap kan konstrueras i virtuella möten (DN nämner chattrum och webbkameror). Det är säkert medvetet provokativt från artikelförfattaren (som f.ö. är anonym?). Faktum är att det både finns teknik och pedagogiskt kunnande på våra lärosäten för att utmana distansstudenterna och deras lärande. För fortfarande är det – precis som i campus kurser – upp till studenten själv att verkligen ta till vara på möjligheten som ges. Det är bara fler förutsättningar som ska finnas: bra IT-stöd, e-kompetens och pedagogiskt kunnande hos lärarna, e-kompetens hos den studerande…

Om allt är som det ska. Förhoppningsvis är det så i de flesta distanskurser. Men det finns tyvärr undantag. Det finns institutioner som inte satsar på att sprida pedagogiska tankar och som inte förser sina distanslärare med bra verktyg och konsultativ hjälp. Det finns kurser som inte ställer krav på sina studenter – som inte ens har någon betygsgrundande inlämningsuppgift. Likväl som det finns campuskurser som inte håller måttet. Men till skillnad från en dålig campuskurs kan inte de studerande i den dåliga distanskursen snacka av sig i korridoren efter föreläsningen eftersom inte korridoren finns.

Jag tror DN är ute efter att provocera och hoppas att det lyckas skapa en debatt om hur distanskursernas kvalitet ska säkerställas.

Mer läsning:

Har du råd att vara uppkopplad i sommar?

Eller: Kan man förlägga sina sommarkurstudier till sitt analoga sommarhus? DN har gjort en checklista för hur man håller koll på sina kostnader och jämförst pris på mobila uppkopplingar utomlands. En egen prisjämförelse görs t.ex. på Post- och telestyrelsens webbplats ”Telepriskollen”.

Länkar:

Annonser