Arkiv för 25 juni, 2009

Nomadic learning eller det livslånga lärandet


Den senaste tiden har jag snubblat över begreppet Nomadic learning några gånger. Vad betyder då det? Jo det verkar vara ett begrepp för att indikera studenters lärande när de byter lärmiljö, avsändare eller media under sin lärprocess. Men det används också när man pratar om lärprocesser undertiden man är på resande fot t.ex. när man arbetar och pendlar till jobbet. Det tredje sammanhanget som begreppet dyker upp i är när studenterna/användarna arbetar mot något system utanför sitt kontor. Kort sagt: lärande i olika miljöer, på olika plattformar, i olika medier och med olika avsändare. Låter inte det som allt vi gör? Vi läser på tunnelbanan, vi lyssnar på en podcast, vi kopplar upp oss mot företagets system från sommarhuset etc.

Tillsvidare tror jag begreppet har störst värde som teknisk term, t.ex. då man vill göra sitt material tillgängligt för olika kontexter. Så att studenterna kan ta del av materialet på det sätt som passar dem bäst. För tillfället.

Annonser
Annonser