Min pedagogiska grundsyn


Min pedagogiska grundsyn är att lärandet är en social aktivitet. Lärandet är situerat, situationsbudet, och sker i sociala samspel. I samspel med andra tar vi till oss sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar.

Utgångspunkten för lärandet blir att läraren också måste vara intresserad av hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, som t.ex. lärplattformar och andra IT-baserade distributionskanaler. Vidare tror jag således att ”community”-tanken är bra (anonym eller inte) för att skapa en socialsamhörighet, jag tror också att synkrona verktyg som webbkamerakonferenser/föreläsningar med fördel kan kombineras med vanligare och mer reflektiva asynkrona verktyg som diskussionsforum, bloggar och wikisar.

Undervisningen bygger på dialoger där läraren har rollen av att ställa frågor, förklara, sammanfatta och initiera tankar som går vidare mot det okända. Det kan också innebära att studenterna arbetar i grupper där de berättar om sina kunskaper för varandra och frågar och ifrågasätter. Studenternas tidigare erfarenheter och intressen blir då viktiga för lärandet.

I tillägg till det sociokulturella perspektivet ovan tror jag det ligger mycket i Per-Erik Ellströms teorier kring olika nivåer av lärande – som styrs av det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen. Lägst hamnar det reproduktiva lärandet där uppgiften är given, metoden för att nå dit är given och följaktligen också resultatet blir givet. Motsatsen är det utvecklingsinriktade lärandet där ett ifrågasättande förhållningssätt påverkar de olika delarna i lärandesituationen. I de situationer där varken uppgiften/målet, metoden eller resultatet är givet kallar Ellström för kreativt lärande. För högre utbildning och inom IT-stödd utbildning blir det viktigt att verkligen göra studenternas ifrågasättandet möjligt – allra helst genom att bara ha uppgiften definierad på förhand och låta de lärande välja väg för sitt lärande. Detta ställer krav på lärarnas pedagogiska färdigheter och tekniska kompetens (för att värdera aktivitet på digitala mötesplatser etc).

Att låta studenterna värdera sitt egna lärande är något som kommer mer och mer och som omsätter teori i användbar praktik. IT är ypperligt för att stödja dessa processer iför egna portfolios eller reflektiva meritförteckningar.

Teorier om lärande främst från Säljö, Marton, Vygotsky och Ellström.

Annonser
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: